Chủ Nhật, tháng 4 28, 2024

* Nỗi lòng

 Đón người về 
tiễn người đi,
Lòng vui lòng tiếc 
biệt ly tương phùng.
Thế là có 
hai nỗi lòng?
Ẩnh fb Phung Le
Thế là một phút 
chạm trong vui buồn.
Ta nhớ em 
ta nhớ em…
Đưa cao tay với 
khoang tròn một tay.
Em ngoan! 
giữ mãi tình đầy,
Làm sao ta nỡ 
buông tay cho đành?
Còn da diết
giữ em-anh!
Mai sau cũng thế 
bức tranh sum vầy.
Thú trời mây 
thú trời mây

Google dịch:

Welcoming people home
see people off,
Please feel sorry
separate and meet each other.
So yes
two hearts?
That's one minute
touching in joy and sadness.
I miss you
I miss you…
Raise your hand high
one-handed round cavity.
I'm good!
keep your love forever,
How can I bear it?
Let go?
Still tough
keep me!
Tomorrow too
reunion picture.
Cloudy animals
cloudy beast