Thứ Năm, tháng 4 18, 2024

* Giữ đạo

 Sáng nghe 
mẹ nói tiếng to,
Lòng tôi nhẹ bớt 
âu lo thật rồi.
Lắng lặng chờ 
trong bồi hồi,
Thanh âm 
giọng nói tốt rồi đêm qua.
Ảnh fb bxl
Tiếng cười kể chuyện 
bu loa,
Hồi xưa kia ấy 
tao là tao ni…
Còn nghe 
cả tiếng khì khì,
Mẹ tôi nhắc đến 
những gì bà mong.
Con con cháu cháu 
quay quần…(*)
Bên bà, gia tộc, 
xa gần có nhau.
Khổ nghèo giữ được 
trước sau,
Giàu sang cũng chỉ 
là màu thời gian.
Sống vun đắp đạo 
cho tròn… 

(*) Cảm ơn quý bạn facebookers chia sẻ…Mẹ tôi rất vui khi có hình bà trên Meta! Xin lỗi nghen.

Google dịch:

Morning listen
mother spoke loudly,
My heart feels lighter
really worried.
Wait quietly
in recovery,
Sound
Good voice then last night.
Laughter tells stories
speaker,
That old time
I'm me...
Still listening
all the noises,
My mother mentioned it
what she wants.
Children and grandchildren
turn around…(*)
By her side, the family,
far and near together.
Poverty can be maintained
before after,
Wealth is just that
is the color of time.
Live to cultivate religion
make it round…

(*) Thank you facebookers for sharing... My mother is very happy to have her photo on Meta! I'm sorry.