Thứ Hai, tháng 4 08, 2024

* Đọc thơ

 Em ở đó đến bao lâu?
Để đọc xong dòng thơ cuối,
Nắng đã lên mưa sẽ đổ,
Bề dày có thể nghìn trang.
Ảnh fb bxl 
Thơ anh viết thật vội vàng,
Hai mươi năm còn tuôn chảy,
Dĩ vãng nóng hiện tại buồn,
Và ngày kia như vô vọng.
Đọc đi em để mỉm cười,
Tất nhiên là anh vui vui,
Trong từng chi tiết rất nhỏ,
Đã nghe nhịp quen đồng cảm.
Đôi khi vết nám mực than,
Lắm lúc ý khô lạ lẫm,
Cũng có thể là sâu đậm,
Biết đâu câu chữ vô ngôn….

Google dịch:

How long will you stay there?
To finish reading the last line of the poem,
The sun has risen and the rain will fall,
Thickness can be thousands of pages.
His poetry was written so hastily,
Twenty years still flow,
The past was hot, the present is sad,
And the other day it seemed hopeless.
Read it to make me smile,
Of course you're happy,
In every very small detail,
Listened to the familiar rhythm of sympathy.
Sometimes charcoal ink stains,
Sometimes my mind feels strangely dry,
It can also be profound,
Who knows, the words are meaningless...