Thứ Hai, tháng 4 15, 2024

* Có thể là

 Có thể 
là đêm đã khuya,
Hàng quán đóng cửa 
chưa về sao em?
Có thể 
có gì thân quen,
Nhịp tim khô lá 
trên thềm nhà ai?
Ảnh fb Uyên Nguyên
Phố càng vắng … 
xuân vàng mai,
Ánh lên màu nhớ 
dấu hài bước hoang.
Có thể 
có một anh chàng…(*)
Cửa ngoài đã khép 
an toàn như ru.
Có thể 
bên trong ngục tù,
Vung chăn tỉnh giấc 
mơ thu gọi mời.
Tâm luyến động 
thời gian trôi…

(*) Một anh bạn thân của tác giả.

Google dịch:

Maybe
it's late at night,
Shops are closed
Haven't you come back yet?
Maybe
anything familiar,
Heartbeat dry leaves
On whose doorstep?
The street is more deserted...
golden spring,
The light shines in memory
traces of wild steps.
Maybe
there is a guy…(*)
The outer door is closed
safe as lullaby.
Maybe
inside the prison,
Throw the blanket and wake up
dream of autumn calling.
Heart moved
time flies…

(*) A close friend of the author.