Thứ Hai, tháng 4 29, 2024

* Trăn trở

 Trăn trở một hành vi tâm lý,
Thức giấc không ngủ được trong đêm,
Chấp vấn chính mình không ai khác,
Tại sao như thế chắc là vì…
Máy lượm tác. Internet 
Vắng lặng giữa không gian tĩnh mịch,
Tích ta tích tắc giữ nhịp đều,
Không buồn vui tình huống của thơ,
Chẳng rộn ràng sội động ước mơ.
Cảm giác mệt ở tim tìm lại,
Vẩn vơ về trăn trở hằng giờ,
Đúng sai thật giả và lầm lỗi,
Ngoài đường vẫn im lìm tĩnh lặng,
Tâm an lạc thế giới bình yên!

Google dịch:

Concerned about a psychological behavior,
Waking up unable to sleep at night,
Question yourself and no one else,
Why is that so probably because…
Quiet in the quiet space,
Tick ​​ta tick keep the rhythm steady,
No sadness or joy in poetry's situations,
Bustling with wishes and dreams.
Feeling tired in the heart again,
Lost in worries every hour,
Right, wrong, false and wrong,
The street is still quiet,
Peace of mind, peaceful world!