Thứ Năm, tháng 4 18, 2024

* Cầu nguyện chi em

 Cầu nguyện chi em ơi,
Cầu nguyện gì em hỡi,
Chờ em về đã mỏi,
Chờ em về để hỏi?
Cầu nguyện chi em ơi,
Ảnh internet 
Những gì em muốn hỏi,
Sao không nói với anh,
Sao không đòi ở anh?
Anh nợ em nhiều lắm!
Từ lần gặp đầu tiên,
Em, cô gái ngoan hiền,
Nụ hôn đầu trao em,
Cho anh nỗi cuồng điên?
Yêu em từ thuở ấy,
Chẳng còn ai hơn em,
Một chọn lựa khôn ngoan,
Em, cô gái hiền ngoan?
Cầu nguyện chi em ơi!
Ta có nhau đủ rồi?
Tình yêu đó tuyệt vời!
Cần chi nữa em tôi…
Anh cho em một đời,
Anh định nói một trời!

Google dịch:

Please pray, my dear.
What do you pray for, my dear?
I'm tired of waiting for you to come home.
Waiting for you to come home to ask?
Please pray, my dear.
What I want to ask,
Why don't you tell me,
Why don't you ask for it?
I owe you so much!
From our first meeting,
You, good girl,
My first kiss to you,
Give me madness?
I've loved you since then,
There is no one more than you,
A wise choice,
You, good girl?
Please pray, my dear!
Do we have enough of each other?
That love is wonderful!
What else do you need my brother...
I give you one life,
I was about to say a damn thing!