Thứ Hai, tháng 4 22, 2024

* Mê du lịch

 Đi nhiều lắm rồi chưa mỏi mệt,
Vì mỗi một nơi có những cảnh sắc riêng,
Cái vốn thiên nhiên có hoặc là do nhân tạo,
Phong tục, đặc điểm, văn hoá vùng miền…
Ảnh Internet 
Làm tôi say mê rồi cứ vậy muốn đi,
Dù trong hay ngoài nước xứ sở Kangaroos,
Còn nam và bắc cực cả đến Châu Phi hoang dã,
Không đâu là xa xôi nữa với công nghệ và phương tiện giao thông hiện đại.
Rồi cái gì làm cho mình sinh ra chần chừ, ngần ngại?
Không phải là tiền bạc tuy nó có đóng phần quan trọng,
Mà rằng là sức khỏe tuổi đời…
Không cho phép mình cứ thản nhiên đi tới mà không nghĩ đến chuyện phải mang theo chiếc gậy đa năng…
Cái chân thứ ba quan trọng ấy dùng nó bằng tay… 
Dẫn dắt ta hướng về đường vào chánh niệm… viện dưỡng lão!
An yên, tĩnh tâm… 
Đi, đứng, nằm, ngồi … xem phim tư liệu,
À há! Gọi tên những nơi này, đó mình đã đi qua…
Ký ức có gì phai nhạt?

Google dịch:

I've travelled a lot and I'm not tired yet.
Because each place has its own scenery,
What is natural or artificial,
Customs, characteristics, regional culture...
Make me fall in love and make me want to leave,
Whether at home or abroad in the land of Kangaroos,
And south and north even to wild Africa,
Nowhere is far away anymore with modern technology and means of transportation.
Then what makes me hesitate and hesitate?
It's not money, although it plays an important part,
But that is health and longevity...
Don't allow yourself to just casually walk forward without thinking about having to carry a multi-purpose stick...
That important third leg uses it by hand...
Leading us towards the path of mindfulness… nursing home!
Peaceful, calm mind…
Walk, stand, lie down, sit... watch documentaries,
Ah ha! Calling out the names of the places I've been to...what's with the fading of memories?