Chủ Nhật, tháng 4 07, 2024

* Râu, tóc bạc

 Chỉ muốn dưỡng 
chút râu tóc bạc,
Để xem mình 
được già đến cỡ nào,
Nhưng ích chi 
em tôi nào có chịu ?
Đơn giản thôi 
không được phép phải già!
Ảnh fb bxl 
Thế làm sao 
xứng đáng với tuổi ta,
Không những râu tóc 
mà răng da cũng hao mòn…
Yêu thương quá độ 
từ thuở xíu xịu cỏn con,
50 năm đã…
nay còn gì đâu ?
Nhỡn nhơ trăng gió 
sức nước cuộn cuốn qua cầu,
Ta nào có trách 
sắc màu thời gian,
Đừng nghen em!
khơi dậy tánh tham,
Bên thềm 
ngắm bóng trăng lên xế rồi!

Google dịch:

Just want to nourish
some gray hair and beard,
To see myself
How old can you get?
But what's the point?
Would my sister accept it?
It's simple
not allowed to be old!
So what?
worthy of my age,
Not just beard and hair
but teeth and skin also wear out...
Love too much
From my childhood,
50 years have…
What's left now?
Missing the moon and wind
The force of the water rolled over the bridge,
I'm not to blame
colors of time,
Don't listen to me!
arouse greed,
On the porch
Look at the moonlight rising!