Thứ Hai, tháng 4 01, 2024

* Nhớ Quy Nhơn

 Hưởng ứng kỳ hội ngộ khoá 11 SPQN 50 năm 11-12/5/2024, bài 3.

Lòng thương mến mãi hoài
còn đó,
Dẫu tha phương đất khách 
nửa cuộc đời,
Quy Nhơn 
từ thuở nằm nôi,
Mẹ cho tiếng khóc 
chào đời quê hương.
Ảnh Internet 

Biển xanh cát trắng 
miền lộng gió,
Én, nhạn trùng khơi 
chẳng mỏi cánh bay,
Quy Nhơn xanh
lấm tấm mây,
Bình minh vàng ánh 
chiều say nắng hồng.

Nhấp nhô sóng 
dã tràng vội vã,
Lẫn tránh đâu 
bọt nước thấm bạc đầu,
Đêm về 
sao sáng tìm nhau,
Ngày suy tư nhớ 
bên cầu thiết tha.

Hai mùa mưa nắng
 xanh, trong, đục,
Nước trong đầm 
chiều chuộng ánh phù sa,
Quy Nhơn tôi 
cho nguồn thơ,
Người đi, ai đón? 
Người chờ duyên ai?

Có dắt nhau 
băng qua đầm mới nhớ,
Con đò xưa 
sức gió nhẹ đủ nhận chìm,
Quy Nhơn 
hiểu rõ ngọn nguồn,
Tình yêu gắn kết 
đôi tim đôi bờ.

Google dịch:

Responding to the 11th SPQN 50th reunion May 11-12, 2024, lesson 3.

Love in me
still there,
Even though I'm in a foreign land
half life,
Quy Nhon
from the cradle,
Mother let me cry
born in the homeland.

White sand and blue sea
windy region,
Swallows, swallows, sea swallows
not tired of flying,
Green Quy Nhon
speckled with clouds,
Golden dawn
pink sunny afternoon.

Undulating waves
hasty bowels,
Where to avoid?
Water foam absorbs the silver tip,
Night comes
bright stars find each other,
Day of reflection
The side prays earnestly.

Two rainy and sunny seasons
 green, clear, opaque,
Water in the lagoon
pampering the alluvial light,
Quy Nhon me
for poetic sources,
People go, who picks them up?
Who is waiting for fate?

Yes lead each other
When I cross the lagoon, I remember,
Old boat
The wind is light enough to drown,
Quy Nhon
understand the source,
Love binds
two hearts, two shores.