Thứ Ba, tháng 4 30, 2024

* 49 năm

 Vui hay buồn 
nói làm chi,
Xoá lời thêm lý 
được gì nữa đâu.
Nước trôi 
bẫn sạch qua cầu,
Hoà cùng biển mặn 
dìm sâu đáy ghềnh.
Ảnh Internet 
Quên đi 
rong rác lục bình,
Nổi trôi như kiếp 
vô tình nổi trôi.
Chiều qua đi, 
đêm xuống thôi,
Rồi bình minh sẽ 
ngập trời bình minh.
Tái sinh mong đợi 
tái sinh,
Một đời chung thủy 
có mình có ta.
Ngày qua ngày 
những vị tha,
Công bằng, bác ái
muôn nhà mừng vui.
Bóng tối ơi!
thức tỉnh rồi...

Google dịch:

Happy or sad
why say,
Delete words and add reasons
nothing more.
Water flows
cross the bridge cleanly,
Blending with the salty sea
sink deep into the bottom of the rapids.
Forget
water hyacinth trash,
Floating like hell
accidentally floated away.
The afternoon passed,
night falls,
Then dawn will come
dawn sky.
Expected rebirth
regeneration,
A faithful life
there is me, there is me.
Day by day
altruists,
Justice, charity
All the houses rejoiced.
Oh darkness!
woke up...