Chủ Nhật, tháng 4 14, 2024

* Khoe râu

 Mấy cộng lều phều 
cũng gọi râu,
Trắng đen lớm chớm 
thấy thêm rầu,
Đã tám mươi chưa 
không chừng bảy…,
Làn xàn lúm nhúm 
khổ vì nhau…
Ảnh fb bxl 
Nói đã già nua 
chẳng ai nghe,
Vì chứng quanh năm 
cứ hội hè,
Chân dài chân ngắn 
chân bương phượt,
Sức lực kiệt tàn
cờ … khê … khe.

Google dịch:

A few tents
also called beard,
Early black and white
feel more sad,
Is it eighty yet?
maybe seven…,
The skin is dimpled
suffering for each other...
Talk about getting old
no one listens,
Because it's year-round
let's celebrate,
Long legs, short legs
wandering feet,
Exhausted strength
Khe Khe flag.