Thứ Ba, tháng 5 07, 2024

* Cũng vậy

 Đôi khi 
nắng miết chẳng mưa,
Có khi nhìn mãi
mà chưa hiểu gì?
Câu thơ cũ 
trĩu vần i.,
Viết câu thơ nữa 
có gì khác đâu.
Ânh Anh Tám
Tìm về đâu 
hứa gì nhau…
Cành non 
nay lá đậm màu xanh rêu.
Ngồi đợi nắng 
cho nắng thiêu,
Chờ mưa dầm đến 
tiêu điều vườn hoa.
Đời không
thái cực sa đà…
Là không ưu ái 
giao hoà tình thâm?
Ở đâu 
giữ được thâm trầm,
Ở đó chan chứa 
nghĩa gần tình xa.
Đùa vui 
theo những mùa hoa…

Google dịch:

Sometimes
sunshine without rain,
Sometimes I look forever
but don't understand what?
Old verse
rhyming i.,
Write more verses
there's nothing else.
Where to find?
What promise...
Shoot
Now the leaves are dark moss green.
Sit and wait for the sun
let the sun burn,
Waiting for the pouring rain to come
pepper the flower garden.
Life is not
Tai chi sa da…
Is not favorable
reconciliation of deep love?
Where
keep it deep,
There is plenty there
near and far love.
Just kidding
According to the flower seasons...