Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

* Lại là em

 Lại gặp em 
trên đường đời phiêu dạt,
Lại một lần ta chấp nhận 
lòng đau,
Bởi tâm ta 
tâm của kẻ đa sầu,
Nhìn là cảm thấy là giác 
khắc sâu trong hồn…
Ảnh Internet 
Qua kỳ ấy 
cứ luôn mơ tưởng,
Kiêu sa em 
vóc dáng kiêu xa,
Môi hồng má thắm 
thanh tú dáng hoa,
Cho ta nỗi nhớ 
xót xa ngập tràn …

Từ em quay gót 
ta mãi lang thang,
Chân mây góc biển 
đa đoan sông hồ,
Hôm qua tản bộ 
Luân Đôn, Ba Lê,
Mai này về đến 
Victoria, Melbourne.

Nào vui hạnh phúc 
trong cuộc lưu linh,
Ta không hờ hững 
để tình bay xa,
Giữ tình em 
giữ tình đôi ta,
Dang tay tránh nắng 
mắt hoa thoáng buồn.

Thơ anh viết 
ghi chút kỷ niệm con,
Ngày nào tái ngộ 
ta còn có nhau,
Thời gian như thể 
nước cuốn trôi mau,
Những dòng kỷ niệm 
trước sau giữa lòng!

Google dịch:

See you again 
on the adventurous path of life,
Once again we accept 
heart-broken,
Because of my mind 
the heart of a sad person,
Seeing is feeling is enlightenment 
engraved deep in my soul...

Through that period 
keep dreaming,
Love you 
arrogant figure,
Pink lips and dark cheeks 
delicate flower shape,
Give me nostalgia 
overwhelming sadness…

Since I turned on my heel 
I'm forever wandering,
The clouds at the corner of the sea 
diversity of rivers and lakes,
Yesterday was a walk 
London, Paris,
Come back tomorrow 
Victoria, Melbourne.

Let's be happy 
in exile,
I am not indifferent 
let love fly away,
Keep my love 
keep our love,
Spread your arms out to avoid the sun 
Flowery eyes look sad.

Poetry he wrote 
write down some memories,
Someday we will reunite 
we still have each other,
Time as if 
The water swept away quickly,
Lines of memories 
front, back, heart!