Thứ Sáu, tháng 5 10, 2024

* Xin lỗi

 Thật là khó,
có nên nói lời xin lỗi!
Không còn nhớ gặp em 
thời tiết của mùa nào?
Có thể là ngày đẹp trời 
trong giấc chiêm bao,
Đầy mộng mị 
khát khao và mơ ước…
Ảnh fb
Có thể là em giọt sương 
mùa thu trước,
Ta cợt đùa bong bóng 
đuổi bắt dưới mưa phùn,
Có thể như là 
ta sẽ nhớ em luôn,
Vẩn vơ tay vẩy 
tiếng chuông vang vào lớp,
Giữa sân trường cây me cao 
lá rung tuôn nên dòng nước,
Em khuất sau cuối lớp 
bỗng nhạt nhoà…
Con ve sầu gọi bạn muộn 
le loi 
như đang chặc lưỡi!

Google dịch:

It's really hard,
Should I say sorry?
I don't remember meeting you anymore
What season is the weather?
It could be a beautiful day
in a dream,
Full of dreams
desires and dreams…
Maybe I'm a dewdrop
last fall,
We make fun of bubbles
chasing in the drizzle,
Remember as
I will miss you always,
Hands waved
The bell rang in the classroom,
In the middle of the school yard is a tall tamarind tree
The shaking leaves create a stream of water,
I disappeared at the back of the classroom
suddenly faded...
The cicada calls late
It's like clicking your tongue!