Thứ Sáu, tháng 5 17, 2024

* Mẹ cười

 Trông mẹ gượng cười 
cả nhà vui,
Mấy tuần rồi 
héo hắt buồn thiu,
Từ ngày xuất viện 
về nhà nghỉ,
Đủ thuốc men 
y tá chăm đều…
Ảnh fb bxl 
Thấy mẹ khoẻ nhiều 
chúng tôi vui,
Quây quần bên bả 
chuyện khôn nguôi,
Chuyện tôi 
theo gái đêm về muộn,
Chuyện đứa em 
dỡ đổ bánh bèo!
Mắt mẹ lim dim 
cứ nhắm nghiền,
Như là 
sợ chói bởi tia xiêng,
Như lần chờ ảnh 
phim kích hoạt,
Hẳn hư hao 
đâu đó rồi nghen…
Tuy thế 
mẹ luôn giữ miệng cười,
Bên bà không vắng 
anh em tôi,
Đứa đi đứa đến 
luôn có mặt,
Đỡ đần chăm sóc 
hạnh phúc tôi!

Google dịch:

Mom looked forced to smile
the whole family is happy,
It's been a few weeks
withered and sad,
From the day of discharge
to the motel,
Enough medicine
Nurses take good care of…
I see my mother is very healthy
we are happy,
Turn your pants around her
inconsolable story,
My story
Follow girls late at night,
The story of my younger brother
Dump the dumplings!
Mother's eyes were half-closed
keep your eyes closed,
As if
afraid of being dazzled by bright rays,
Like the time I waited for a photo
activated film,
Must be damaged
somewhere...
However
Mom always kept smiling,
Her side is not absent
my brothers,
Some go, some come
always present,
Take care of yourself
happy me!