Thứ Ba, tháng 5 14, 2024

* Biết rồi em

 Biết rồi em 
đúng thật em rồi!
Chẳng phải miền 
nào khác xa xôi,
Đến với ta 
món quà trìu mến,
Trong mắt nhìn mơ ước 
đôi môi…
Ảnh fb TMH.
Biết rồi em 
người đáng yêu ơi!
Gặp gỡ nhau chi 
quá nửa đời,
Rung động trong ta 
là duyên phận,
Hoặc trêu ngưi 
tạo hoá vẽ vời?
Biết rồi em 
ta thấy yêu đời,
Quanh đây 
hoa cỏ kém xinh tươi,
Bởi em thân xiêm y 
ngà ngọc,
Ta về đâu 
hồn phách nửa vời…
Biết rồi em 
như đã yêu rồi!
Không còn lời 
phổ nét tim tôi,
Những đường cong máu 
rung chuyển mạnh,
Nhịp cuồng phong 
tấp nập tơi bời…
Biết rồi em 
Nguyên Thy Uyên ơi!
Bạch Tiên Sinh 
đi chẳng đến nơi,
Tay tê chân mỏi 
ngài ngại bước,
Nhạt phai nhiều 
thức nóng đầy vơi…

Google dịch:

I know
You're right!
Not the domain
otherwise far away,
Come to me
affectionate gift,
In the eyes of a dream
lips…
I know
lovely person!
Let's meet each other
more than half my life,
Vibrating within us
is fate,
Or tease people
Wonderful creation?
I know
I love life,
Around
The flowers and grass are less beautiful,
Because I'm in great shape
jade ivory,
Where are we going?
half-hearted soul…
I know
like falling in love!
There are no more words
the spectrum of my heart,
Blood curves
strong shaking,
Hurricane rhythm
bustling and bustling…
I know
Hey Nguyen Thy Uyen!
Bach Tien Sinh
go nowhere,
Hands are numb and feet are tired
he is afraid to step,
Faded a lot
Hot and filling food...