Thứ Tư, tháng 5 08, 2024

* Xuất hiện

 Em từ đâu đến, 
khi nào?
Mắt cười thầm nhắn 
lối vào tình yêu?
Ngoài xa xa 
bóng ngã chiều,
Nơi này man mát 
liêu xiêu mơ hồ…
Ảnh fb 
Chẳng khóm tre, 
hoa sau hè…
Hoa chưng màu sắc 
như khoe hương nồng.
Đến bên anh 
hay theo chồng?
Đời anh một gã
lông bông sông hồ.
Ngâm thơ men đế
giữa khuya,
Vắng em trăng gió vỗ về 
tình anh.
Không nên và đững 
thương anh!
Đời em xứng được 
như cành mai xuân.
Không nên là 
đoá lan rừng,
Trong làn sương lạnh 
ngượng ngùng toả hương.
Chờ ai 
lữ khách bên đường?

Google dịch:

Where do you come from?
When?
Eyes smiled silently
entrance to love?
Outside far away
afternoon shadow,
This place is cool
vaguely confused…
No bamboo groves,
flowers after summer…
Colorful flowers
like showing off a strong fragrance.
Come to me
Or follow your husband?
My life is one guy
river and lake feathers.
Recite poetry in men's soles
midnight,
Without you, the moon and wind comfort me
my love.
Don't and don't
love you!
My life is worth it
be like a spring apricot branch.
Shouldn't be
wild orchids,
In the cold mist
shyly exudes fragrance.
Wait who?
traveler on the side of the road?