Thứ Hai, tháng 5 27, 2024

* Trăng biển Quy Nhơn

Trăng treo 
trên biển Quy Nhơn,
Trăng rơi trên mái 
tóc em ươm vàng.
Ta từ 
duyên cuộc dỡ dang,
Mua tơ nhuộm tóc 
ươm vàng trao em…

                                          Ảnh fb bxl
Quy Nhơn biển 
chờ trăng lên.
Con nồm dìu dịu 
nhạc thêm vang rền.
Trăng bơi
trên biển lênh đênh,
Trăng rơi từng sợi 
tơ mềm long lanh.
Ta từ 
tròn mắt nhìn quanh,
Nhìn em mời nhận 
lược năm ngón dài.
Những ngón thon 
suối tóc mai…

Google dịch:

Night on Quy Nhon beach, Four Seasons coffee!

Hanging moon 
on Quy Nhon beach,
The moon falls on the roof 
My hair is golden.
I refuse 
fate is unfinished,
Buy hair dye silk 
Nurturing gold and giving it to you...
Quy Nhon sea 
wait for the moon to rise.
The child cried softly 
The music is loud.
Swimming moon 
floating on the sea,
The moon falls in strands 
soft, glittering silk.
I refuse 
eyes wide, looking around,
Look at me, please accept 
long five-finger comb.
Slim fingers 
sideburns stream…