Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

* Giáng Ngọc

 Ta làm sao 
khướt từ em được,
Ta làm sao lẫn tránh 
mắt em nhìn,
Ở đây còn 
nguyên vẹn một con tim,
Đôi lần vỡ nhưng đủ giành 
cho ta sức sống!
Ảnh Giáng Ngọc
Dẫu đã biết 
trong nhởn nhơ cuồng vọng,
Cuộc liêu trai 
cháy bỏng chẳng thật thà,
Em yêu tinh 
độc đáo một loài hoa,
Giàu nhan sắc 
nhưng cũng giàu độc tố.

Em Giáng Ngọc, 
từ cung hằng giáng thế?
Chi đâu em 
ta đã lắm tội tình,
Tội đam mê đắm đuối 
luỵ hồn trinh,
Không còn biết 
ta vô tình hay hữu ý?

Em tuyệt sắc 
giai nhân tiên giới ấy,
Bao lần mơ 
nguyệt điện lối đi về,
Si tình em 
tuy biết chỉ là mơ,
Đời còn lại dành chút thơ 
làm sính lễ?

Google dịch:

What can I do? 
Take it from me,
How can we avoid it? 
my eyes see,
Here also 
a whole heart,
A few times it broke but it was enough 
give me life!

Even though I knew 
in delusional madness,
The scandal 
burning and not sincere,
I love you 
unique to a flower,
Rich in beauty 
but also rich in toxins.

Giang Ngoc, 
descending from the eternal palace?
Where are you? 
I have sinned a lot,
Sin of infatuation 
pretty girls,
Don't know anymore 
Do we accidentally or intentionally?

You are gorgeous 
That fairy-tale beauty,
How many times have I dreamed? 
Moon Palace entrance,
I love you 
I know it's just a dream,
Life has some poetry left 
make a bride price?