Thứ Ba, tháng 5 28, 2024

* Nắng hạ Quy Nhơn

 Sáng dậy muộn 
quán bên nhà đã vắng,
Cà phê khê? Đợi? 
Những khách lạ lùng,
Nắng hanh vàng 
sức nóng sớm hung hăn,
Tránh rồi né mệt khùng 
không tránh nữa.
Ảnh fb bxl
Hết ngày nay 
còn 3 hôm nữa…
Đùa nắng chơi 
rồi tạm biệt mi nghen,
Cứ nắng đi 
như từng đã chắm chan,
Đất cam chịu 
và cây xanh cũng thế.

Quán sá đầy đường 
mà không nơi nào ế!
Cà phê thôi 
cả thành phố quán cà phê,
Không việc làm ra tiền 
sao người sống hay ghê,
Điều kinh ngạc 
42 năm tôi còn thấy!

Rồi cứ xa Quy Nhơn 
rồi trở về khi có thể,
Mang bên mình 
hương kỷ niệm cà phê,
Em có ngồi góc 
quán cũ vườn tre?
Tôi còn mơ một 
ngày vè cùng nhau…

Dưới giàn hoa giấy 
bóng mát che đầu,
Ta không còn đếm 
giọt sầu nhớ nhung,
Quê hương, 
Quy Nhơn đẹp vô cùng,
Biển xanh, đầm mát, 
cồn gần, đảo xa…

Nóng khó ngủ 
sức nóng đêm qua,
Thức dậy khá muộn 
la cà riêng tư,
Một mình bên một tách 
một mặt nhừ,
Em tin tôi gửi 
mùa thu sớm về…

Google dịch:

Waking up late in the morning 
The restaurant next door is empty,
Khe coffee? Wait? 
Strange guests,
Golden sunshine 
fierce morning heat,
Avoid it and get tired of avoiding it 
Don't avoid it anymore.

Ends today 
3 days left...
Playing around in the sun 
then say goodbye,
Just keep it sunny 
as I once admired,
The land is resigned 
and so are trees.

Shops are full of streets 
but nowhere else is lonely!
Just coffee 
the whole city of cafes,
No job to make money 
Why do people live so well?
Amazing thing 
42 years later I still see!

Then stay away from Quy Nhon 
then return when possible,
Take it with you 
Coffee commemorative scent,
I sit in the corner 
old bamboo garden shop?
I still dream of one 
day out together...

Under the bougainvillea trellis 
shade to cover the head,
I no longer count 
drops of sadness and longing,
Hometown, 
Quy Nhon is extremely beautiful,
Blue sea, cool lagoon, 
Near islands, far islands...

Hot and difficult to sleep 
last night's heat,
Woke up quite late 
hang out in private,
Alone with a cup 
a dull face,
You belive 
I wish an autumn early coming…