Thứ Ba, tháng 5 28, 2024

* Đêm mùa hạ Quy Nhơn

 Quy Nhơn, 
đêm đầu mùa hạ,
Bãi vắng thưa 
nhưng biển có chỗ rất đông người,
Chén tạc 
chén thù lơ lửng chơi vơi,
Bên tai vẳng tiếng 
những lời ái ân…
Ảnh fb bxl
Ta, từ ra đi 
trong âm thầm,
Ngày về tìm lại 
tri âm không còn…
Cát vàng 
trên bãi ánh đèn,
Dã tràng một kiếp 
võ vàng mắt vươn.
Nhìn cơn sóng 
những vô thường,
Trụ tan, sanh diệt… 
còn vương chi tình.
Dẫu đó đây 
vẫn là mình…
Là em tôi 
thuở chúng sinh họp quần.
Đến ngàn sau
vẫn ân cần…
Nhớ nhau tìm đến 
xa gần của nhau.
Những cuộc vui 
những đêm thâu…

Google dịch:

Quy Nhon, 
first night of summer,
The beach is sparse 
But the beach is very crowded in places,
Carved bowl 
The cup of hatred hangs empty,
There was a sound in my ears 
words of love…
I, please leave 
in silence,
One day I'll come back and find it again 
friendship no longer exists...
Golden sand 
on the beach of lights,
A wild life 
Martial arts golden eyes stretch.
Look at the wave 
impermanence,
Abstinence and dissolution, birth and death... 
There is still love in the king.
Although here and there 
still me...
It's my sister 
when living beings gathered together.
Thousands later
still considerate…
Miss each other to find each other 
near and far from each other.
Fun times 
late nights…