Thứ Sáu, tháng 5 03, 2024

* Trúng số

 Trúng số độc đắc thiệt hả?
Phải không? Vé xổ ngày mai,
Trưa nắng nằm mơ thì có,
Giờ khoe số vé trúng rồi?
Ảnh Minh Hoà
Nếu may mắn sẽ làm gì?
To nhỏ dưới trên vài tỷ,
Hưu sớm được chưa hả tỷ,
Hay vẫn cứ vậy … nhiều thêm!
Bạc tiền có bao giờ đủ,
Làm sao giấc ngủ được ngon,
Và lòng không phải lo toan,
Tâm an nhờ biết không màng!
Vẩn vơ số chưa được xổ,
Mơ vui mộng ước có ngày…
Đợi chờ cho qua đêm nữa,
Không không mình cứ khì khì…

Google dịch:

Really won the jackpot?
Right? Tomorrow's lottery ticket,
Dreaming about it at hot noon,
Now show off your winning ticket number?
What will you do if you're lucky?
Big or small, a few billion or more,
Can you rest yet, sister?
Or is it still the same... more!
Money is never enough,
How to sleep well,
And my heart has no worries,
Peace of mind thanks to knowing not to care!
Random numbers that haven't been drawn yet,
Dream happily, dream that one day...
Wait until another night,
No, no, I'll just keep whining