Chủ Nhật, tháng 5 12, 2024

* Mất ngủ

 Ngủ được không 
hay chỉ là mơ màng mắt nhắm?
Để suy tư về 
một mong ước khát khao,
Chuyện đêm nay không thể 
giống đêm nao,
Đã trằn trọc 
về nơi nào mông lung tưởng!
Anh Uyên Thy
Có thể là đã ngà say 
qua men miễn cưỡng,
Thả tâm hồn 
theo hơi thở bâng quơ,
Không quan tâm 
như dồn nén nỗi đam mê,
Sao cũng mặc 
đời này ra sao cũng mặc!
Không muốn hiểu đến khi 
nhận hình trên facebook,
Có thể là 
một ẩn khuất nội tâm,
Đã cưu mang 
em đã sống âm thầm,
Những áp lực đang quấn quần 
xô nghiêng buông ngã…
Má vẫn hồng hơn 
và đôi môi tươi đỏ,
Còn xứng cho hạnh phúc 
bên một người,
Đừng ngại ngần 
đừng lãng phí thời gian trôi,
Em hãy giữ sống 
đẹp như thời hoa mộng!

Google dịch:

Can you sleep?
Or just daydreaming with closed eyes?
To reflect on
a longing wish,
Tonight is impossible
like some night,
Been tossing and turning
About somewhere vaguely imagined!
Maybe he was drunk
through reluctance,
Release your soul
with idle breath,
Not interested
like suppressed passion,
Wear it anyway
Wear it no matter what in this life!
Don't want to understand until
receive pictures on facebook,
Maybe
an inner obscurity,
Carried
I lived quietly,
The pressures are crushing
tilted and fell...
Cheeks are still pinker
and bright red lips,
Still worthy of happiness
next to someone,
Do not hesitate
Don't waste time passing by,
Please keep alive
beautiful like a dreamy time!