Thứ Sáu, tháng 5 24, 2024

* Thô tục

 Những bức tượng 
đề cao văn minh người,
Loã thể, sống động, 
thanh cao, dung tục,
Tuỳ theo góc 
văn hoá của người nhìn,
Thấy nhiều… na ná đại loại 
như vầy trong các quốc gia Tây Phương!
Ảnh Internet 
Có thể là 
từ khuôn đúc,
Hay nhà điêu khắc 
khéo tay,
Nét đẹp sắc sảo
cố tìm lỗi để chê không thấy…
Cứ tấm tắc ngợi khen 
những đường cong tuyệt mỹ!
Mắt người xem đánh vào đâu 
khi tia nhìn đầu tiên thấy nó?
Kẻ chú ý những nét mặt 
thanh tú hồn nhiên,
Người nhìn thẳng vào 
những bộ ngực no non ngọt mắt,
Tôi thì còn đang phân vân 
tự xếp loại mình…thô tục!

Google dịch:

Statues 
promote civilized people,
Naked, alive, 
noble, vulgar,
Depends on the angle 
the culture of the viewer,
Saw a lot of... similar things 
like this in Western countries!
Maybe 
from molds,
Or sculptor 
dexterity,
Sharp beauty 
Trying to find faults to criticize but can't find them...
Just keep praising 
Gorgeous curves!
Where does the viewer's eye go? 
when the first sight saw it?
People pay attention to facial expressions 
elegant and innocent,
The person looked straight in 
plump breasts that are sweet to the eye,
I'm still wondering 
Classify yourself as…vulgar!