Thứ Hai, tháng 5 20, 2024

* Chăn bò

 Mới năm rồi 
đi chăn bò bên ấy,
Giờ cà phê sáng ở Quy Nhơn 
phong thái đổi đời,
Có chi đâu? 
Chỉ là những cuộc chơi!
Chấp nhận thích thú 
mỗi nơi một niềm …
Ảnh Hằng Tạ
Mới năm ngoái bên đó 
rét mướt lạnh căm,
Giờ trên xứ Nẫu 
lá xanh thắm màu nắng cháy,
Bằng lăng, phượng đỏ 
đua nhau,
Diễn vui đẹp mắt 
quên mau chóng già?
Đúng không? 
Em ở bên qua…
Có trốn đâu nữa 
bên qua cũng mình.
Trò chơi cút bắt 
cái tình,
Chăn bò thơ thẩn 
gợi hình bóng nhau.
Được quên 
bản sắc ngã đau?

Google dịch:

It's only been a year
go herding cows there,
Morning coffee time in Quy Nhon
life-changing style,
What's wrong?
Just games!
Accept with pleasure
Every place has a joy…
Just last year over there
freezing cold,
Now in the land of Nau
discolored green leaves,
Polyscias fruticosa, red phoenix
race,
Nice fun performance
forget getting old quickly?
Right?
I'm over there...
Where are you hiding anymore?
The other side is also me.
Quail and catch game
love letters,
Herding cows poetically
evoke each other's silhouettes.
Be forgotten
ego identity pain?